50 ปี TVO กล้าก้าวข้ามอุปสรรคอย่างยั่งยืน

ก้าวเข้าสู่ครึ่งศตวรรษแล้วบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ‘ทีวีโอ’ (TVO) ยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมไทย ผลิตภัณฑ์ชื่อดังไม่พ้น ‘น้ำมันพืชองุ่น’ ผลิตจากถั่วเหลือง 100% นอกจากอยู่คู่ครัวคนไทยมาช้านาน ยังเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน้ำพริกเผา และอื่นๆ

นอกจากนี้ ทีวีโอ ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ ‘ทีวีโอ ไฮโพรมีล’ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง และได้มาตรฐาน

‘ทีวีโอ’ ไม่เพียงเป็นบริษัทเก่าแก่เท่านั้น หากแต่ยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ภายใต้การบริหารของ ‘ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์’ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และด้วยการจัดการที่ดี จึงบริหารความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม และขยายรายได้ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิต จนปัจจุบันมีกำลังการผลิตมากถึง 6,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทำให้‘ทีวีโอ’เป็นบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันพืชชั้นนำของอาเซียน

ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

ย่างเข้าสู่ปีที่ 50 ‘ทีวีโอ’ สนับสนุนการทำ‘ซีเอสอาร์’คืนกำไรแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง จึงจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนสังคม ภายใต้แนวคิด ‘Life Reform – การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มที่การพัฒนาตัวเอง’ เพราะเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัวเอง ถ้าได้เรียนรู้ ฝึกหัด และรักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

‘ทีวีโอ’จึงจัดทำภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง ‘Fight With Yourself – อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใครคือตัวเอง’ ซึ่งมีทั้งหมด 6 เรื่อง พร้อมเผยแพร่ทั้งทางสื่อโทรทัศน์และออนไลน์

โดยภาพยนตร์โฆษณาเรื่องดังกล่าวหัวใจหลักต้องการสื่อให้ทุกคนเห็นว่าอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ปัญหาไม่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมหรือภายนอก หากแต่เป็นการยึดติดกับกรอบความคิดเดิมดังนั้นหากก้าวผ่านกรอบความคิดของตัวเองได้ การเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่เรื่องยาก อย่างไรก็ตามภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ไม่ได้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งกระทำอยู่ หากว่าเป็นสิ่งที่ดีก็สมควรยืนหยัดและต่อสู้ไม่เปลี่ยนไปตามกำลังใจที่อาจถดถอยลงในบางช่วงเวลา

นอกจากนี้อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ ‘ทีวีโอ’ ร่วมสนับสนุนคือ ‘สุขีกัมปานี’ ผ่านแอพพลิเคชั่น ‘พอดี’ เพื่อส่งเสริมให้คนรู้จักความพอดี ในการใช้ชีวิต ไม่นำพาตัวเองก้าวเข้าสู่ความเดือดร้อน ไม่ตามกระแสนิยม ทั้งวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
แอพพลิเคชั่น ‘พอดี’

จุดเด่นของแอพพลิเคชั่น ‘พอดี’ คือการนำแนวพระราชดำริ ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ ในรูปแบบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เป็นหลักเกณฑ์ที่มาช่วยกระตุกต่อมความพอดีในตัวเรา ให้รู้จักคิด รู้จักใช้ และรู้จักความพอดีในชีวิตนั่นเอง ซึ่งแต่ละห่วง ก็คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน ส่วน 2 เงื่อนไขคือ ความรู้คู่คุณธรรม

โดยวิธีการใช้แอพพลิเคชั่น ‘พอดี’ เริ่มต้นด้วยการใส่ภาพถ่ายและข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายต่อเดือน เงินออม-หนี้สิน เพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูล หลังจากใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว แอพพลิเคชั่นจะคำนวณสถานะทางการเงินและสร้างสัญลักษณ์ประจำตัวที่เหมาะสมกับเราออกมาเป็นตัวการ์ตูนแบบต่างๆ

จากนั้นก็พร้อมที่จะนำไปใช้งานสำหรับ ‘เช็คความพอดีก่อนซื้อ’ ด้วยการระบุรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการซื้อ เช่น ชื่อสินค้าและราคา เพื่อนำมาเช็คความพอดีของตัวเราเอง ให้รู้ถึงความจำเป็นในการซื้อและความเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของเราในปัจจุบัน ช่วยเตือนสติก่อนการตัดสินใจควักกระเป๋านั่นเอง เพื่อส่งเสริมให้คนรู้จักพอดี รู้จักใช้ชีวิต

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ‘พอดี’ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sukeecompany.com และ FB: sukeecompany

แอพพลิเคชั่น ‘พอดี’

โดยทุก 1 ดาวน์โหลด ‘ทีวีโอ’ จะบริจาค 1 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ

ภาพยนตร์โฆษณา ‘Fight With Yourself

ทั้งภาพยนตร์โฆษณา ‘Fight With Yourself – อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใครคือตัวเอง’ กิจกรรม ‘สุขีกัมปานี’ และแอพพลิเคชั่น ‘พอดี’ คือกิจกรรมสำหรับ ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของ ‘ทีวีโอ’ ยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและอาหารสัตว์ของคนไทยที่ดังไกลทั่วโลก เพื่อให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมีสติ พอเพียง และรู้จักความพอดี ตามแนวพระราชดำริ ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’

ขอขอบคุณ ข่าวสด