วธ.จัดงานวันเด็ก ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ก.วัฒนธรรม จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ในส่วนกลางและภูมิภาค ชวนเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา-ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ-สร้างเด็กไทยยุค 4.0
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” และกล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้คำขวัญวันเด็กว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดย

วธ.จัดงานมุ่งส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นคนดีของชาติ ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย และประเพณีอันดีงามของชาติ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
นายวีระ กล่าวต่อว่า กระทรวงฯกำหนดจัดงานวันเด็กใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดกิจกรรม ซึ่งในส่วน วธ.โดยกรมศิลปากรจัดนิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4.0 และสาธิตวิธีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับงานด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยแอพพลิเคชัน “Smart Museum” และ“ศิลปากร ออนไลน์” พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง “Virtual Museum” ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล Fine Arts Digital Center ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ระบบภูมิสารสนเทศมรดกวัฒนธรรม GIS ระบบบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์และวารสารและเกมรามเกียรติ์ ส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำการแสดงของคณะเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติด้านการเต้นจากการแข่งขัน “4th Thailand Dance Grand Prix” ไปร่วมแสดงบนเวที

2.ที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) วธ.ร่วมกับ ศธ.จัดงาน มีกิจกรรมวาดภาพ เหมือน นักประดิษฐ์ตัวน้อย ต่อบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมเป็นเรื่องราวของพระมหาชนก ระบายสีปูนปลาสเตอร์ ตอบคำถามเด็กเอ๋ย เด็กดี และกิจกรรมมารู้จักกระทรวงวัฒนธรรมกันเถอะรวมถึงกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ

3.ที่กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและลานกิจกรรมกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมตามรอยพระราชา 9 ฐาน อาทิ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานความเพียร เป็นต้น และมอบรางวัลเด็กดี 84 รางวัล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมนันทนาการ เก้าอี้ดนตรี งานบ้านแสนสนุกและปลูกต้นไม้เพื่อพ่อและกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเกมส์ธรรมะ

นอกจากนี้กรมศิลปากรจัดกิจกรรมต่อบล็อกกล่อง 4 เหลี่ยม เรื่องพระมหาชนกเรื่องความเพียร คติสอนใจของไทย คำคมสุภาษิตและรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ เป็นต้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีกิจกรรมฝึกทักษะด้านศิลปะโดยวาดภาพเหมือน ระบายสีปูนปลาสเตอร์และโบโซ่เป่าลูกโป่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการแสดงบนเวทีลักษณาวานร กิจกรรมฝึกและประกวดมารยาทไทย กิจกรรมวาดภาพและวรรณคดีไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย กระปุกออมสินและของเล่นพื้นบ้าน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มีกิจกรรมเขียนปณิธานความดีหน้าที่เด็กไทยและหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) มีกิจกรรมรถฉายหนัง

ขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆของวธ.จัดกิจกรรมวันเด็ก ได้แก่ ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินมีกิจกรรม 6 ฐาน อาทิ ปกสมุดทำมือ ผ้ามัดย้อม หนังสือเล่มโปรด เป็นต้น และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดงานหัวข้อ “ข้าว:อาหารหลักอาเซียน” มีกิจกรรมทำขนมจากข้าว ได้แก่ ขนมข้าวตู ข้าวตัง และงานประดิษฐ์ “เข็มกลัดและมาลัยข้าวตอก” รวมทั้งชมการแสดงทางวัฒนธรรม ส่วนหออัครศิลปิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ ลำตัดคณะหวังเต๊ะ โปงลาง การแสดงดนตรี ละครวรรณคดีไทย และกิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การทำภาพพิมพ์วาดภาพระบายสีบนถุงผ้า เป็นต้น และที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขณะที่ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของ วธ. จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 39 แห่ง อุทยานประวัติศาสตร์ 5 แห่ง หอสมุดแห่งชาติ 9แห่งและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2 แห่ง และวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง จัดกิจกรรมเน้นให้ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ มีการแจกของรางวัล บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ร่วมงาน เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามสายด่วนวัฒนธรรมโทร.1765.-

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย